Portal GirişŞifre Al / Forgot Password

Copyright © 2016 — NN Hayat Emeklilik

Privacy

Bu internet sitesine ve site eklentisi (uzantısı) sayfalara girerek, aşağıda belirtilen şartları kabul etmiş sayılacağınızı ve şartları kabul etmiyorsanız bu siteyi kullanmamanızı bildiririz.

NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. web sitesine hoşgeldiniz. Bu bölüm, ziyaret etmekte olduğunuz siteye ilgili olarak kurumumuzun politikalarını içermektedir.

Her Hakkı Saklıdır ©​

​İleride sözkonusu şartları okumamış veya okumuş olupta bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.’nin ve/veya NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Web Sitesi'nin, bu sitedeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.’nin yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.​

İşbu Web sitesi ve tüm sayfaları, eklentileri, site üzerinden erişim sağlanması halinde linkleri Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine tabidir ve içeriğine ilişkin her türlü ses, görüntü, yazı içeren bilgi, belge,marka ve her türlü fikri ve sınai haklar ile tüm telif hakları ve Fikri ve Sinai Mülkiyet Hukuku’ndan kaynaklanan diğer hakları NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. 'ye aittir. İşbu web sitesinin yapısı ve içeriği, sitede kullanılan her türlü görsel malzeme Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile hüküm bulunmayan hallerde Ticaret Kanunu “haksız rekabet “ hükümleri kapsamında korunmaktadır.​

Sitede yer alan bilgilerin çoğaltılması, başka bir lisana çevrilmesi, saklanması veya işleme tutulması da dahil, sitenin kendisi ile ilgili yapılacak her türlü iş ve işlem NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin işlem öncesi yazılı iznine tabidir. Bu sebeple işbu sitede yer alan bilgiler NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, kullanılamaz, sunulamaz ve aktarılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı diğer bir Web sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça bu internet sitesine link verilmesi yasaktır. Site herhangi bir şekilde NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın bir başka site üzerinden bağlantılı link olarak sunulamaz, başka bir bağlantı kanalı ile bu site üzerinde erişim sağlanamaz.

Sorumluluk Muafiyeti​

​NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. bu sitede yer alan bilgilerin tam ve doğru veya sayfaya kesintisiz surette giriş sağlanacağını garanti etmemektedir. İşbu sitede yer alan beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde olmayıp bağlayıcılığı bulunmamaktadır. NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, alenen ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.

Bu internet sitesinde yer alan her türlü bilgi ve belge NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından her hangi bir menfaat temin edilmeksizin sadece bilgilendirmek amacı ile sunulmakta olup, doğrulukları ve içerikleri tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu nedenle işbu bilgi ve belgelere dayanılarak yapılan işlemlerden dolayı doğacak doğrudan ve/veya dolaylı her türlü maddi ve manevi zararlar ve masraflardan ve üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri zararlardan dolayı NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. sorumlu tutulamaz.

Bu internet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti kusur, veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü veya hat veya sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarardan, NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. ve/veya çalışanı, bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar. NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Bu bilgiler doğrultusunda, NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. , bu sitenin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiç bir şekil ve surette sorumlu değildir.

Burada yer alan tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. dilediği zaman, sitenin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir, haber vermeksizin sitedeki bazı özellikleri veya bilgileri veya sitenin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir. NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. sözleşme şartları da dahil olmak üzere, site ve site uzantılarında mevcut her tür koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara hacet olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer.

NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virus koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. web sitesi'ne girmesi nedeniyle , kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

Ziyaretçi Bilgileri​

​Sitemiz herhangi bir kişisel bilgi verilmeden de ziyaret edilebilir incelenebilir. Sitemize kişisel bilgi girişi yapılması durumunda, ziyaretçilere ait bilgiler NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından güvenli biçimde saklanmaktadır. Internetin yapısı gereği bilgiler internet üzerinde yeterli güvenlik önlemleri olmaksızın dolaşabilir ve yetkili olmayan kişiler tarafından alınıp kullanılabilir. Bu kullanım ve kullanımdan doğacak zarar NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. sorumluluğunda değildir.

Resmi makamlardan kullanıcı'ya yönelik bir suç duyurusu yada resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya kullacının NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. sistemlerinin çalışmasına engel olacak yada işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. , kullanıcının kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercilere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.

NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. web sitesi'ne girmeden önce yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş olduğunuz farz ve tarafınızca kabul edilmekle bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, iş bu web sayfasında yazılı bulunan bu ibarelerin ve NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. merkezinde bulunan diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek​ münhasır delil olarak HUMK madde 287'ye uygun olarak İstanbul Mahkemeleri ve İcra ve İflas Dairelerinin yetkisine sunulacağı NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından beyan ve işbu NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Web Sitesi'ne giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul ve taahhüt edilir.

​NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Web sitesinde yer alan web sayfalarına ilişkin tüm haklar saklıdır. ©​​